Afwijzing van aansprakelijkheid

De site katana-zwaard.nl, de eigenaar en elke persoon die tussenkomt op deze site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een actie, fout of weglating, gebruik, slecht gebruik van een van haar producten. Geen verantwoordelijkheid in schade en bijgevolg in schadevergoeding kan worden behouden met betrekking tot de aankoop, en alle schadelijke gevolgen die uit deze aankoop voortvloeien, in het bijzonder elke handeling, fout of nalatigheid, gebruik, slecht gebruik of verboden gebruik van een van zijn producten.

De site katana-zwaard.nl, zijn eigenaar en elke persoon die tussenkomt op deze site kan niet verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van de koper, de gebruiker of elke derde persoon van elke directe of indirecte schade. De koper (trice), de gebruiker (trice) neemt volledig de risico’s en gevaren op zich die voortvloeien uit de aankoop, het gebruik of de invoer van een van de producten van de site katana-zwaard.nl.

De koper verklaart, door het plaatsen van een bestelling op deze site, formeel meerderjarig te zijn in de wettelijke zin van dit begrip, d.w.z. minimaal 18 jaar oud te zijn op het moment van de bestelling. Hij/zij verklaart tevens uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar aankoop wenst te gebruiken binnen het strikte wettelijke kader van het land waar hij/zij verblijft of het land waar hij/zij zijn/haar aankoop laat leveren of elk land waar hij/zij zijn/haar aankoop vervoert.

Noch schade, noch vrijwillige of onvrijwillige verwondingen, van ernstige aard of niet als gevolg van de verkoop, de handel, het gebruik van een product van de site katana-zwaard.nl zou niet worden gehandhaafd tegen de site katana-zwaard.nl, de eigenaar en elke persoon die tussenkomt op deze site.

Het is aan de koper om zich vóór zijn bestelling te informeren en na te gaan of zijn aankoop niet in strijd is met enige plaatselijke, nationale of internationale wet betreffende de aankoop, het bezit, de invoer, het gebruik van enig artikel verkocht op de site katana-zwaard.nl.

Geen enkel verzoek om terugbetaling zal worden ingewilligd indien het artikel in beslag werd genomen door de douaneautoriteiten of een andere bevoegde plaatselijke, nationale of internationale autoriteit in het kader van een overtreding van de wetgeving.

Het respect voor de openbare veiligheid verplicht ons om onze producten niet te leveren aan adressen die als gevoelig worden beschouwd, zoals een school, een kinderdagverblijf, crèche, openbaar gebouw en elk adres met het oordeel van de site katana-zwaard.nl.

In geval van twijfel, verbindt u zich ertoe u te informeren bij de bevoegde autoriteiten om de wetten betreffende de aankoop, het bezit, de invoer, het gebruik van om het even welk artikel verkocht op de site katana-zwaard.nl te kennen.

Vuurwapens mogen vrij worden verkocht aan volwassenen en zijn ten strengste verboden voor minderjarigen. Het bezit van een wapen is toegestaan, maar het dragen en vervoeren ervan is verboden, behalve om legitieme redenen.

In geval van een veiligheidscontrole moet u een geldige reden kunnen opgeven. Alleen de rechtshandhavingsinstanties of de rechter zijn bevoegd om de rechtmatigheid van uw reden te beoordelen, rekening houdend met de context, de omstandigheden en de plaats van het mogelijke strafbare feit.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat het artikel veilig wordt bewaard en buiten het bereik van een kind of personen die niet over volledige discretie en beoordelingsvermogen beschikken. Onze artikelen zijn uitsluitend bedoeld om te worden tentoongesteld, elk ander gebruik zou een misbruik van het oorspronkelijke doel zijn.

Douane-informatie

Wat de douane betreft, zoals eerder gezegd, is het alleen de verantwoordelijkheid van de koper om de voorwaarden van invoer van de artikelen van de site katana-zwaard.nl te controleren. Indien de autoriteiten kosten van douane-inklaring in rekening brengen, is het aan de koper en niet aan de verkoper om de kosten in verband met de douane-inklaring te regelen. Deze kosten kunnen niet worden toegevoegd aan uw factuur, daarom komen deze kosten pas in de eindfase aan de orde. Als er een probleem is met uw aankoop wanneer het door de douane gaat, zullen de douaneautoriteiten contact met u opnemen om u te vertellen wat u moet doen. Wij blijven niettemin beschikbaar om u in dit geval bij te staan, zonder enige resultaatsverbintenis.