Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Katana-Zwaard®. Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Katana-Zwaard®. Katana-Zwaard® biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.
Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Algemene Voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die als hyperlink zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zullen ook onder deze Voorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op WordPress. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst enige wet in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een persoon de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dat dit gepaard gaat met (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – SMS-MARKETING GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door in te stemmen met Katana-Zwaard® SMS-marketing bij het afrekenen en door een aankoop te initiëren of u te abonneren via onze inschrijvingshulpmiddelen, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende SMS-berichten (voor uw bestelling, inclusief betalingsherinneringen), SMS-marketingaanbiedingen en transactionele SMS-berichten, inclusief verzoeken om beoordeling van ons, zelfs als uw mobiele telefoonnummer geregistreerd staat op een nationale of federale bel-me-niet-lijst. De frequentie van de berichten varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-marketingberichten en -meldingen, antwoordt u met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruikt u de afmeldlink die wij in een van onze berichten hebben vermeld. U begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve afmeldingsmethoden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet als een redelijke manier van afmelding zullen worden beschouwd. Wij brengen geen kosten in rekening voor de dienst, maar u bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten in verband met sms’en die door uw draadloze serviceprovider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Als u vragen hebt, sms dan HELP naar het nummer waarop u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via contact@katana-zwaard.nl voor meer informatie.

Wij hebben het recht om elk telefoonnummer of verkorte code die wij gebruiken om de dienst te exploiteren, te allen tijde te wijzigen. U zult van deze gelegenheden in kennis worden gesteld. U stemt ermee in dat alle berichten die u naar een door ons gewijzigd telefoonnummer of verkorte code stuurt, met inbegrip van verzoeken om STOP of HELP, niet zullen worden ontvangen, en dat wij niet verplicht zullen zijn om verzoeken in dergelijke berichten te honoreren.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van enige informatie die via de dienst wordt verzonden, voor eventuele fouten in dergelijke informatie en/of voor enige actie die u al dan niet onderneemt op basis van de informatie of de dienst.

ARTIKEL 4 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is. De inhoud van deze site is louter informatief en mag niet worden beschouwd als de enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is, gezien de aard ervan, niet actueel en wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud van de Dienst) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

AFDELING 6 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (in voorkomend geval)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product niet meer aan te bieden. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of aanschaft aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 7 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen waarvoor hetzelfde facturatie- en/of verzendadres wordt gebruikt. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die u in onze winkel plaatst. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

ARTIKEL 8 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Indien u gebruik maakt van de optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 9 – LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of de nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de website, het product, de dienst of enig ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over de producten van deze derden dienen aan deze derden te worden voorgelegd.

ARTIKEL 10 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijv. om deel te nemen aan wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons het recht om, op elk moment en zonder beperking, alle Feedback die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van enige Commentaar te handhaven; (2) compensatie te betalen aan wie dan ook voor enige geleverde Commentaar; of (3) te reageren op enige Commentaar.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor commentaren die u plaatst of die een derde plaatst.

ARTIKEL 11 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. U vindt dit beleid op de pagina “Impressum“.

ARTIKEL 12 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht de informatie op de Dienst of de bijbehorende website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien de wet dit vereist. Geen enkele vastgestelde update- of verversingsdatum in de Dienst of enige bijbehorende website mag worden opgevat als een basis voor de conclusie dat de informatie in de Dienst of enige bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 13 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante, onafhankelijke of Internet-website in gevaar te brengen; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, op het web (of een andere bron) te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

ARTIKEL 14 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan u worden verstrekt via de Dienst worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) verstrekt op een “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Katana-Zwaard®, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 15 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Katana-Zwaard®, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 16 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

ARTIKEL 17 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u niet in staat bent de voorwaarden van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden na te leven, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent deze na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde beëindigen zonder u daarvan in kennis te stellen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 18 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afstand doen.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of bedrijfsregels die wij op deze site of in verband met de Dienst plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden)

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 20 – WIJZIGINGEN IN DE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het bekendmaken van wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 21 – CONTACTGEGEVENS

U kunt ons voor elk soort verzoek bereiken op het volgende adres: contact@katana-zwaard.nl