Retourbeleid

GARANTIE – RETOUREN – TERUGBETALINGEN – INTREKKING

De door katana-zwaard.nl geleverde artikelen zijn nieuw en gegarandeerd tegen elk gebrek. Zij zijn identiek aan die van de traditionele handel en zijn afkomstig van het geheel van de genoemde uitgevers en leveranciers.

Indien een artikel defect of niet conform blijkt te zijn, heeft de koper 14 werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de ontvangst van de artikelen, om een omruiling of terugbetaling te vragen. Indien de termijn van vijftien dagen normaal verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De klant moet de nieuwe of ongebruikte artikelen in hun geheel en in hun oorspronkelijke verpakking terugzenden, intact, vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie (in hun oorspronkelijke cellofaanverpakking verplicht en met de bijbehorende factuur). In een dergelijk geval moet de koper een bewijs van het gebrek/de gebreken sturen naar contact@katana-zwaard.nl (beschrijving en foto’s bijgevoegd).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Katana-Zwaard® gehouden tot terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen, zonder kosten, met uitzondering van de terugzendingskosten. De terugbetaling dient te geschieden binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen na de datum van ontvangst van het (de) teruggezonden pakket(ten).

De kosten voor de retourzending blijven voor uw rekening.

In het geval van een terugbetaling, garanderen wij dat deze zal plaatsvinden binnen 14 dagen of minder vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde pakket. Contante betaling bij aflevering wordt niet geaccepteerd, ongeacht de reden.

Als de klant het pakket bij aflevering om welke reden dan ook niet accepteert, worden de UPS retourverzendkosten van €117 in rekening gebracht! Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de restitutie.